Bestuur

voorzitter Hulstaert Pieter François
vice-voorzitter Smit Johannes Ignatius Maria
secretaris Bruijnes Eduard
penningmeester Schrijver Jean Paul Clemens